Diploma ir

Diploma ir
Diploma ir

Makam Huruf

 photo mro-2.jpg

Kenangan Tahap 7

 photo tahap7semua_zps18002aaf.jpg

Wednesday, 2 October 2013

Pengertian Amanah


PENGERTIAN AMANAH

Amânah berasal dari kata a-mu-na – ya‘munu – amn[an] wa amânat[an] yang ertinya jujur atau dapat dipercaya. Kata kerja ini berakar dari huruf hamzah, mim dan nun yang makna pokoknya adalah aman, tenteram dan hilangnya rasa takut. Secara bahasa, amânah (amanah) dapat diertikan sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan. 

Amanah juga bererti titipan (al-wadî‘ah). Amanah adalah lawan dari khianat. Amanah terjadi di atas ketaatan, ibadah, al-wadî’ah (titipan), dan ats-tsiqah (kepercayaan). 

Al-Isfahani memaknai amanah dengan ketenteraman jiwa (tu’maninatun al-nafs). Farid Wajdi menterjemahkan amanah dengan sukun al-qalb (ketenteraman hati). Lawan dari kata amanah adalah KHIANAT. Dari akar kata ini juga terbentuk kata iman dan amin.
Orang yang beriman dipastikan akan memperoleh rasa aman dan tenteram.Kerana ia akan merasa mendapatkan penjagaan dari Allah Swt. Sebaliknya orang yang diselimuti dengan berbagai macam kegelisahan dan ketakutan, dipastikan sedang mengalami krisis iman.

Bukti Allah yang nyata:

“Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu Amat zalim dan Amat bodoh.” Al-ahzab ayat 72

“Bila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancurannya. Dikatakan, bagaimana bentuk mensia-siakannya?. Beliau bersabda, “Bila persoalan diserahkan kepada orang yang tidak berkemampuan, maka tunggulah kehancurannya”. (H.R. Bukhari).

“Tanda-tanda munafik itu ada tiga: apabila bicara, dia dusta; apabila berjanji, dia ingkari; dan apabila dipercaya (amanah), dia berKHIANAT". (Hadist Sohih).

Renung-renungkan, adakah kita seorang yang betul2 amanah, menjaganya sebaiknya, @ sekadar mainan mulut berjanji menjaga tetapi dihati iblis mendorong kepada pengkhianatan kepada Amanah yang telah diberikan.

Rapati Allah, in sya Allah hati kita akan takut akan azabNYA...
Jagalah amanah, sesungguhnya ada keberkatan dariNYA.

0 comments:

Post a Comment